Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Juicebar (2190569-3)
Piilikuja 4 C 20
00700 Helsinki
info@juicebar.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Marko Kauppinen
Juicebar
Piilikuja 4 C 20
00700 Helsinki

3. Rekisterin nimi

Juicebar.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröity käyttäjä Juicebar.fi -verkkokaupassa tai on muuten käyttänyt juicebar.fi -verkkokauppaa.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen asiakkaiden ja Juicebar.fi -verkkokaupan yhteydenpitoa ja tilausten toimitusta varten. Tietoja käsitellään myös verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja siihen kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten

etu- ja sukunimet,
IP-osoite,
sähköpostiosoite,
osoite,
paikkakunta,
puhelinnumero,
tilaushistoria,
tietoja, jotka käyttäjä haluaa ilmoittaa lisätietoina.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään Juicebar.fi -verkkokaupan käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

8. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja Juicebar.fi -verkkokauppa suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.